Skrifterna
Titelbladet


Läran och
förbunden

i Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga

Innehåller uppenbarelser som gavs till
profeten Joseph Smith
med några tillägg av hans efterföljare
i kyrkans presidentskap

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Salt Lake City, Utah, USA