Titelbladet
  Footnotes

  Läran
  och
  förbunden

  i Jesu Kristi Kyrka
  av Sista Dagars Heliga

  Innehåller uppenbarelser som gavs till
  profeten Joseph Smith
  med några tillägg av hans efterföljare
  i kyrkans presidentskap

  Utgiven av
  Jesu Kristi Kyrka
  av Sista Dagars Heliga

  Salt Lake City, Utah