Skrifterna
Kronologisk innehållsförteckning


Kronologisk innehållsförteckning

Datum

Plats

Kapitel

1823

september

Manchester, New York

2

1828

juli

Harmony, Pennsylvania

3

1829

februari

Harmony, Pennsylvania

4

mars

Harmony, Pennsylvania

5

april

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9, 10

maj

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13*

juni

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

sommaren

Manchester, New York

19

1830

Wayne County, New York

74

april

Fayette, New York

20*, 21

april

Manchester, New York

22, 23

juli

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

augusti

Harmony, Pennsylvania

27

september

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

oktober

Manchester, New York

32

oktober

Fayette, New York

33

november

Fayette, New York

34

december

Fayette, New York

35*, 36*, 37*

1831

januari

Fayette, New York

38, 39, 40

februari

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

mars

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48

maj

Kirtland, Ohio

49, 50

maj

Thompson, Ohio

51

juni

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

juli

Sion i Jackson County, Missouri

57

augusti

Sion i Jackson County, Missouri

58, 59

augusti

Independence, Missouri

60

augusti

Missourifloden, Missouri

61

augusti

Chariton, Missouri

62

augusti

Kirtland, Ohio

63

september

Kirtland, Ohio

64

oktober

Hiram, Ohio

65, 66

november

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 70, 133

december

Hiram, Ohio

71

december

Kirtland, Ohio

72

1832

januari

Hiram, Ohio

73

januari

Amherst, Ohio

75

februari

Hiram, Ohio

76

mars

Hiram, Ohio

77, 79, 80, 81

mars

Kirtland, Ohio

78

april

Independence, Missouri

82, 83

augusti

Hiram, Ohio

99

september

Kirtland, Ohio

84

november

Kirtland, Ohio

85

december

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

februari

Kirtland, Ohio

89

mars

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

maj

Kirtland, Ohio

93

juni

Kirtland, Ohio

95, 96

augusti

Kirtland, Ohio

94, 97, 98

oktober

Perrysburg, New York

100

december

Kirtland, Ohio

101

1834

februari

Kirtland, Ohio

102, 103

april

Kirtland, Ohio

104*

juni

Fishing River, Missouri

105

november

Kirtland, Ohio

106

1835

april

Kirtland, Ohio

107

augusti

Kirtland, Ohio

134

december

Kirtland, Ohio

108

1836

januari

Kirtland, Ohio

137

mars

Kirtland, Ohio

109

april

Kirtland, Ohio

110

augusti

Salem, Massachusetts

111

1837

juli

Kirtland, Ohio

112

1838

mars

Far West, Missouri

113*

april

Far West, Missouri

114, 115

maj

Spring Hill, Daviess County, Missouri

116

juli

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

mars

Libertyfängelset, Clay County, Missouri

121, 122, 123

1841

januari

Nauvoo, Illinois

124

mars

Nauvoo, Illinois

125

juli

Nauvoo, Illinois

126

1842

september

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

februari

Nauvoo, Illinois

129

april

Ramus, Illinois

130

maj

Ramus, Illinois

131

juli

Nauvoo, Illinois

132

1844

juni

Nauvoo, Illinois

135

1847

januari

Winter Quarters (nu Nebraska)

136

1890

oktober

Salt Lake City, Utah

Officiellt tillkännagivande 1

1918

oktober

Salt Lake City, Utah

138

1978

juni

Salt Lake City, Utah

Officiellt tillkännagivande 2

  • På eller i närheten av angiven plats