Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 24


Luku 24

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830. Vaikkei kirkon perustamisesta ollut kulunut vielä neljääkään kuukautta, vaino oli yltynyt ankaraksi ja johtajien oli haettava turvaa vetäytymällä ajoittain syrjään. Seuraavat kolme ilmoitusta annettiin tänä aikana heidän vahvistuksekseen, rohkaisukseen ja opetuksekseen.

1–9 Joseph Smith on kutsuttu kääntämään, saarnaamaan ja selittämään kirjoituksia. 10–12 Oliver Cowdery on kutsuttu saarnaamaan evankeliumia. 13–19 Laki ihmeistä, kiroamisesta ja pölyn jaloista pudistamisesta sekä ilman rahakukkaroa ja laukkua kulkemisesta ilmoitetaan.

1 Katso, sinut kutsuttiin ja valittiin kirjoittamaan Mormonin kirja ja minun palvelukseeni; ja minä olen nostanut sinut ahdingoistasi ja olen neuvonut sinua, niin että olet pelastunut kaikilta vihollisiltasi ja olet pelastunut Saatanan vallasta ja pimeydestä!

2 Rikkomuksiasi ei voi kuitenkaan puolustella; kulje kuitenkin tietäsi, äläkä enää tee syntiä.

3 Pidä virkasi kunniassa, ja kun olet kylvänyt peltosi ja suojellut ne, kiiruhda seurakuntiin, jotka ovat Colesvillessa, Fayettessa ja Manchesterissa, niin ne huolehtivat sinusta, ja minä siunaan niitä sekä hengellisesti että ajallisesti.

4 Mutta elleivät ne ota sinua vastaan, minä lähetän niille siunauksen sijaan kirouksen.

5 Ja huuda edelleen Jumalaa avuksi minun nimessäni ja kirjoita ne asiat, jotka Lohduttaja sinulle antaa, ja selitä kaikkia kirjoituksia kirkolle.

6 Ja sinulle annetaan samana hetkenä, mitä sinun tulee puhua ja kirjoittaa, ja sen on kuultava sitä, tai minä lähetän sille kirouksen siunauksen sijasta.

7 Sillä sinun tulee omistautua kokonaan palvelemaan Siionissa, ja tähän sinä saat voimaa.

8 Ole kärsivällinen ahdingoissa, sillä sinä saat monia, mutta kestä ne, sillä katso, minä olen sinun kanssasi aina päiviesi loppuun asti.

9 Ja ajallisissa töissä sinulla ei ole voimaa, sillä tämä ei ole sinun kutsumuksesi. Huolehdi kutsumuksestasi, niin sinulla on, millä pitää virkasi kunniassa ja selittää kaikkia kirjoituksia, ja jatka kätten päällepanemista ja seurakuntien vahvistamista.

10 Ja sinun veljesi Oliverin tulee edelleen julistaa minun nimeäni maailman edessä ja myös kirkolle. Eikä hänen pidä luulla, että hän voisi puhua kylliksi minun asiassani; ja katso, minä olen hänen kanssansa loppuun asti.

11 Minussa, ei itseltään, hän saa kunniaa niin heikkoudessa kuin väkevyydessä, niin kahleissa kuin vapaana.

12 Ja kaikkina aikoina ja kaikkialla hänen tulee avata suunsa ja julistaa minun evankeliumiani niin kuin pasuunan äänellä sekä päivin että öin. Ja minä annan hänelle voiman, jollaista ei tunneta ihmisten keskuudessa.

13 Älkää pyytäkö ihmeitä, ellen minä käske teitä, lukuun ottamatta riivaajien ulos ajamista, sairaiden parantamista – sekä myrkkykäärmeitä vastaan ja tappavia myrkkyjä vastaan.

14 Ettekä te saa tehdä näitä, elleivät niitä haluavat pyydä sitä teiltä, jotta kirjoitukset täyttyisivät, sillä teidän täytyy tehdä sen mukaan, mitä on kirjoitettu.

15 Ja minne te menettekin, eikä teitä oteta vastaan minun nimessäni, jättäkää kirous siunauksen sijasta pudistamalla pöly jaloistanne todistukseksi heitä vastaan ja pesemällä jalkanne tien ohessa.

16 Ja tapahtuu, että ketkä käyvätkin sinuun väkivalloin käsiksi, käske lyödä heitä minun nimessäni, ja katso, minä lyön heitä sinun sanojesi mukaan hyväksi näkemänäni aikana.

17 Ja kenet tahansa, joka vie sinut oikeuteen, oikeus kiroaa.

18 Äläkä ota rahakukkaroa äläkä laukkua, älä sauvaa äläkä kahta takkia, sillä seurakunta antaa sinulle juuri oikealla hetkellä, mitä tarvitset, mitä tulee ruokaan ja vaatteisiin ja kenkiin ja rahaan ja laukkuun.

19 Sillä sinut on kutsuttu leikkaamaan minun viinitarhaani voimakkaalla leikkauksella, aivan niin, viimeisen kerran; niin, sekä kaikki ne, jotka olet asettanut, ja heidän tulee tehdä tosiaankin tämän mallin mukaan. Aamen.