Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 100


Luku 100

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Perrysburgissa New Yorkin osavaltiossa 12. lokakuuta 1833. Kaksi veljeä, jotka olivat olleet monta päivää poissa perheidensä luota, olivat niistä huolissaan.

1–4 Josephin ja Sidneyn tulee saarnata evankeliumia sielujen pelastukseksi. 5–8 Heille annetaan juuri oikealla hetkellä, mitä heidän tulee sanoa. 9–12 Sidneyn tulee olla puhemiehenä, ja Josephin tulee olla ilmoituksensaajana ja väkevä todistuksessa. 13–17 Herra nostaa puhtaan kansan, ja kuuliaiset pelastuvat.

1 Totisesti näin sanoo Herra teille, ystäväni Sidney ja Joseph: Teidän perheenne voivat hyvin; ne ovat minun kädessäni, ja minä teen niille, kuten hyväksi näen; sillä minulla on kaikki valta.

2 Seuratkaa sen tähden minua ja kuunnelkaa neuvoa, jonka minä annan teille.

3 Katso ja näe, minulla on paljon väkeä tässä paikassa, ympäröivillä seuduilla; ja teille avataan ovi menestykselliseen työhön ympäröivillä seuduilla tällä maan itäisellä alueella.

4 Sen tähden minä, Herra, olen sallinut teidän tulla tähän paikkaan; sillä se oli minusta välttämätöntä sielujen pelastukseksi.

5 Sen tähden, totisesti minä sanon teille: Korottakaa äänenne tälle kansalle; puhukaa ajatuksia, joita minä panen teidän sydämeenne, niin ette joudu häpeään ihmisten edessä,

6 sillä teille annetaan tuona hetkenä, niin, tuossa silmänräpäyksessä, mitä teidän tulee sanoa.

7 Mutta käskyn minä annan teille, että teidän tulee julistaa, mitä julistattekin, minun nimessäni, vakain sydämin, sävyisyyden hengessä kaikessa.

8 Ja minä annan teille tämän lupauksen, että sikäli kuin teette tämän, Pyhä Henki vuodatetaan, niin että hän todistaa kaikesta, mitä te sanotte.

9 Ja minusta on välttämätöntä, että sinä, palvelijani Sidney, olet puhemiehenä tälle kansalle; niin, totisesti minä asetan sinut tähän kutsumukseen, nimittäin olemaan puhemiehenä palvelijalleni Josephille.

10 Ja minä annan hänelle voimaa olla väkevä todistuksessa.

11 Ja minä annan sinulle voimaa olla väkevä kaikkien kirjoitusten selittämisessä, jotta sinä voit olla puhemiehenä hänelle, ja hän on ilmoituksensaajana sinulle, niin että voit olla varma kaikista asioista, jotka liittyvät minun valtakuntani asioihin maan päällä.

12 Ja nyt, jatkakaa matkaanne ja iloitkoot sydämenne; sillä katso ja näe, minä olen teidän kanssanne aina loppuun asti.

13 Ja nyt minä annan teille sanan Siionista. Siion lunastetaan, vaikka sitä kuritetaan vähän aikaa.

14 Teidän veljenne, palvelijani Orson Hyde ja John Gould, ovat minun kädessäni; ja sikäli kuin he pitävät minun käskyni, he pelastuvat.

15 Olkoot siis sydämenne lohdulliset; sillä kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka vaeltavat oikeamielisesti, ja kirkon pyhitykseksi.

16 Sillä minä nostan itselleni puhtaan kansan, joka palvelee minua vanhurskaasti;

17 ja kaikki, jotka huutavat avuksi Herran nimeä ja pitävät hänen käskynsä, pelastuvat. Aivan niin. Aamen.