Дуу дуулах цаг
Бусдад туслах дуртай
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

108b

Бусдад туслах дуртай

Баяртайгаар

1. Баяртайгаар бид дуулан

Бусдад туслах дуртай.

Бид бүгд ээждээ* тусалснаар

Хайраа байнга харуулдаг.

2. Тра ля ля ля ля ля ля,

Тра ля ля ля ля ля,

Тра ля ля ля ля ля ля,

Тра ля ля ля ля ля.

*Орлуулах үгс: аавдаа, эмээд, өвөөд

Үг: Волэс Ф.Бэнит, (1898–1993)

Ая: Герман ардын дуу