Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би
  Footnotes

  35

  Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би

  Хүндэтгэлтэйгээр

  1. Есүс энд хүмүүний дунд амьдарч байхдаа

  Хүүхдүүдийг °хайрлaдаг байсан.

  Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би

  Тэр үед °амьдрaхыг их хүсэх юм.

  2. Тэр толгой дээр минь гараа тавин илээд

  Зөөлнөөр тэвэрдэг ч болоосой.

  Тэр “Хүүхдүүдийг Hад руу ирүүл” гэж хэлээд

  Эелдгээр харахыг нь хармаар байна.

  °хай-рал-даг, амь-дар-хыг

  Үг: Жэмима Лук, (1813–1906)

  Ая: Лиа Aштон Лоид, (1894–1965)

  3 Nephi 17:21–23

  Luke 18:16