Дуу дуулах цаг
Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

35

Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би

Хүндэтгэлтэйгээр

1. Есүс энд хүмүүний дунд амьдарч байхдаа

Хүүхдүүдийг °хайрлaдаг байсан.

Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би

Тэр үед °амьдрaхыг их хүсэх юм.

2. Тэр толгой дээр минь гараа тавин илээд

Зөөлнөөр тэвэрдэг ч болоосой.

Тэр “Хүүхдүүдийг Hад руу ирүүл” гэж хэлээд

Эелдгээр харахыг нь хармаар байна.

°хай-рал-даг, амь-дар-хыг

Үг: Жэмима Лук, (1813–1906)

Ая: Лиа Aштон Лоид, (1894–1965)

3 Nephi 17:21–23

Luke 18:16