Эцэг минь гуйя, надад туслаач
  Footnotes

  52

  Эцэг минь гуйя, надад туслаач

  Итгэлтэйгээр

  1. Надад эелдэг бус хандсан хүмүүсийг

  Уучлан өршөөхөд минь туслаач.

  [Chorus]

  Эцэг минь гуйя, надад туслаач.

  Тантай улам ойр байхад туслаач.

  2. Нүглээ наманчлaхад надад туслаач.

  Замаа өөрчилж зөв зүйлийг би хийе.

  [Chorus]

  Эцэг минь гуйя, надад туслаач.

  Тантай улам ойр байхад туслаач.

  Үг, ая: Франсис К.Тэйлор, (1870–1952)

  2-р бадгийг нэмсэн болно © 1989 IRI

  Luke 23:34

  Ephesians 4:32

  Matthew 6:14–15