Үргэлж од шиг гялалзаж явна
  Footnotes

  84

  Үргэлж од шиг гялалзаж явна

  Баяртайгаар

  Баруун гараар нэг октав дээгүүр тогло.

  Бурхан надад их хайртай °болoхоор,

  Өдөр бүр би сайныг хийдэг.

  Бусад хүмүүст би жишээ °болoхын тулд

  Үргэлж од шиг гялалзаж явна.

  °бол-хоор, бол-хын

  Үг, ая: Патришиа К.Грахам, (1940– ) © 1981 IRI

  Matthew 5:16