Дуу дуулах цаг
Үргэлж од шиг гялалзаж явна
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

84

Үргэлж од шиг гялалзаж явна

Баяртайгаар

Баруун гараар нэг октав дээгүүр тогло.

Бурхан надад их хайртай °болoхоор,

Өдөр бүр би сайныг хийдэг.

Бусад хүмүүст би жишээ °болoхын тулд

Үргэлж од шиг гялалзаж явна.

°бол-хоор, бол-хын

Үг, ая: Патришиа К.Грахам, (1940– ) © 1981 IRI

Matthew 5:16