Дуу дуулах цаг
Зөвийг чи хий
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

80

Зөвийг чи хий

Зоригтойгоор

1. Зөвийг чи хий! Чи үнэнч бай!

Энэ чиний хийх ёстой ажил болохоор.

Зоригтой байж ажлаа чи маш сайн хий.

Элч хийснийг чинь хүмүүст °хэлэхээр яарна.

[Chorus]

Хий, хий, зөвийг чи хий;

Бай, бай, чи үнэнч бай,

Чи үнэнч бай, чи үнэнч бай.

2. Зөвийг чи хий! Чи үнэнч бай!

Уруу таталтад чи автахгүй бай.

Үнэмшил итгэлдээ гуйвалтгүй зогс.

Баатар шиг тулалдаж, зоригтой бай.

[Chorus]

Хий, хий, зөвийг чи хий;

Бай, бай, чи үнэнч бай,

Чи үнэнч бай, чи үнэнч бай.

°бол-хоор, хэл-хээр

Үг: Жорж Л.Тэйлор, (1835–1903)

Ая: Виллиам Б.Брэдбури, (1816–1868), найруулан А.С.Смайт, (1840–1909)

Matthew 4:1–11

Ephesians 6:1