Дуу дуулах цаг
Дэлгэр зун чи юу хийдэг вэ?
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

120

Дэлгэр зун чи юу хийдэг вэ?

Сэргэлэн цовоо

1. Бүх дэлхий ногоон болдог дэлгэр зун чи юу юу хийдэг вэ?

Загасанд °явaх дуртай юу? Бас голын эрэг дээр үүл ширтэн мөрөөддөг үү?

[Chorus]

Чи үүнийг °хийдэг үү? Би тэгдэг.

2. Бүх дэлхий ногоон болдог дэлгэр зун чи юу юу хийдэг вэ?

Усанд сэлж сэрүүцэн бас савлуур дээр чи найзтайгаа хамт °тоглoдo г уу?

[Chorus]

Чи үүнийг °хийдэг үү? Би тэгдэг.

3. Бүх дэлхий ногоон болдог дэлгэр зун чи юу юу хийдэг вэ?

Баясан уралдан гүйж бас сэрүүн ундаа ууж, °тэнгэрийн оддыг °тоолдo г уу?

[Chorus]

Чи үүнийг °хийдэг үү? Би тэгдэг.

°явх, эрг, хийд-гүү, то-голд-гуу, тэнг-рийн, тоолд-гуу

Үг, ая: Дороти С.Андэрсэн, (1927–2020)

© 1964 by Dorothy S. Andersen. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэророн болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.