Дуу дуулах цаг
Намуун зөөлөн дуу
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

148

Намуун зөөлөн дуу

Хүндэтгэлтэй

Ариун Сүнс надад намуун зөөлнөөр шивнэж,

Удирдан мөн хамгаалж, муу бүхнээс хол °байлгaдаг.

Зөвийг хийхээр хичээх үед сэтгэл зүрхийг маань гийгүүлж,

Зүг чиг заан, шөнийн турш намайг Тэр удирддаг.

Түүнийг сонс, Түүнийг сонс, Ариун Сүнс зөөлөн шивнэнэ.

Намуун зөөлөн тэр дууг сонс.

°бай-лаг-даг

Үг, ая: Мэрилл Брэдшоу, (1929–2000) © 1969 IRI

Doctrine and Covenants 8:2–5