Дуу дуулах цаг
Би элэгсэг нэгэн баймаар байна
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

83

Би элэгсэг нэгэн баймаар байна

Энгийнээр

Би элэгсэг нэгэн баймаар байна.

Ийм байх сайхан шүү дээ.

Үргэлж элэгсэг байх ёстой хэмээн

Өөртөө сануулдаг юм.

Үг, ая: Клара В. Mакмаcтер, (1904–1997) © 1969 IRI

Luke 6:31; 10:30–37

Ephesians 4:32