Би элэгсэг нэгэн баймаар байна
  Footnotes

  83

  Би элэгсэг нэгэн баймаар байна

  Энгийнээр

  Би элэгсэг нэгэн баймаар байна.

  Ийм байх сайхан шүү дээ.

  Үргэлж элэгсэг байх ёстой хэмээн

  Өөртөө сануулдаг юм.

  Үг, ая: Клара В. Mакмаcтер, (1904–1997) © 1969 IRI

  Luke 6:31; 10:30–37

  Ephesians 4:32