Дуу дуулах цаг
Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

45

Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?

Бодлогошронгуй / Намуухнаар

1. Есүс гурав хоногийн дараа

үнэхээр амилсан юм уу?

Тэр босч мөн тэр булшнаас гаран

Мариaг дуудсан юм.

2. Есүс хайртай хүмүүстэйгээ

уулзаж байсан юм уу?

Тэр загас зөгийн бал идэж

Тэд хөлд нь хүрлээ.

3. Түүний биенд жадны сорви,

гарт нь хадаасны мөр байв.

Үнэхээр Есүс үхлийн дараа амил сан юмуу?

Тиймээс ч би амилна.

Үг: Мабэл Ж.Габбот, (1910–2004) © 1977 IRI

Ая: Роёс Кембэл Твичел, (1939–2011) © 1977 IRI

Luke 24:36–43

3 Nephi 11:10–14