Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?
  Footnotes

  45

  Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?

  Бодлогошронгуй / Намуухнаар

  1. Есүс гурав хоногийн дараа

  үнэхээр амилсан юм уу?

  Тэр босч мөн тэр булшнаас гаран

  Мариaг дуудсан юм.

  2. Есүс хайртай хүмүүстэйгээ

  уулзаж байсан юм уу?

  Тэр загас зөгийн бал идэж

  Тэд хөлд нь хүрлээ.

  3. Түүний биенд жадны сорви,

  гарт нь хадаасны мөр байв.

  Үнэхээр Есүс үхлийн дараа амил сан юмуу?

  Тиймээс ч би амилна.

  Үг: Мабэл Ж.Габбот, (1910–2004) © 1977 IRI

  Ая: Роёс Кембэл Твичел, (1939–2011) © 1977 IRI

  Luke 24:36–43

  3 Nephi 11:10–14