Дуу дуулах цаг
Эмээ
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

112

Эмээ

Хайраар

1. Эмээ намайг үнсэж

бас тэвэрдэг юм.

Намайг хараад инээнэ.

Дэлхий даяарх хүүхэд бүр

Над шиг эмээтэй байгаасай гэж хүсдэг.

2. Эмээ судар уншиж

дуу °дуулж өгдөг.

Эмээ надад хайртай.

Дэлхий даяарх хүүхэд бүр

Над шиг эмээтэй байгаасай гэж хүсдэг.

3. Би сайн байхыг хичээнэ.

Би хийх зүйлээ хийнэ.

Би эмээдээ хайртай.

Дэлхий даяарх хүүхэд бүр

Над шиг эмээтэй байгаасай гэж хүсдэг.

°дуу-лаж

*Oрлуулах үг: өвөө

Үг, ая: Нони Нийлсон Сорэнсэн, (1925– ) © 1989 IRI