Дуу дуулах цаг
Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

46

Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд

Хүндэтгэлтэйгээр

1. Түүнийг дэлхийд дахин °ирэхэд

Эл чүүд дуулж байх °болoв уу?

Тэр үед дэлхий цастай бай х уу,

Эсвэл хавар байх уу?

Нэгэн шинэ од тэнгэрт тодорч

Онцгойрон гийх °болoв уу?

Шөнийн турш гэрэлтэй байх уу?

Шувууд жиргэх °болoв уу?

Тэр бяцхан хүүхдүүдийг дуудан

Эрт үед хэлсэн шигээ:

“Хүүхдүүдийг над руу ирүүл” гээд,

Тойруулан тэднийг суулгана aа.

2. Түүнийг дэлхийд дахин °ирэхэд

Түүний царайг хараад,

Түүнтэй хамт суугаад зал°бирaхад

Би бэлэн байх °болoв уу?

Өдөр бүр зөв зүйлсийг хийснээр

Гэрлээ нэмэгдүүлнэ ээ.

Тийн бусад хүмүүс намайг харж,

Үлгэр дуурайл авна aа.

Тэр нэг адислагдсан өдөр

Тэр намайг °хайрлaна aа.

“Чи сайн үйлчилжээ, хайрт үр минь”

гэж хэлээд намайг тэвэрнэ ээ.

°ир-хэд, бол-вуу, зал-бир-хад, хай-рал-наа

Үг, ая: Мирла Гринвуд Таяне, (1907–1997)

© 1952 Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. 1980 онд шинэчлэгджээ.

Зөвшөөрлийг авсан. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэророн болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

Matthew 16:27

Matthew 19:13–15