Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд
  Footnotes

  46

  Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд

  Хүндэтгэлтэйгээр

  1. Түүнийг дэлхийд дахин °ирэхэд

  Эл чүүд дуулж байх °болoв уу?

  Тэр үед дэлхий цастай бай х уу,

  Эсвэл хавар байх уу?

  Нэгэн шинэ од тэнгэрт тодорч

  Онцгойрон гийх °болoв уу?

  Шөнийн турш гэрэлтэй байх уу?

  Шувууд жиргэх °болoв уу?

  Тэр бяцхан хүүхдүүдийг дуудан

  Эрт үед хэлсэн шигээ:

  “Хүүхдүүдийг над руу ирүүл” гээд,

  Тойруулан тэднийг суулгана aа.

  2. Түүнийг дэлхийд дахин °ирэхэд

  Түүний царайг хараад,

  Түүнтэй хамт суугаад зал°бирaхад

  Би бэлэн байх °болoв уу?

  Өдөр бүр зөв зүйлсийг хийснээр

  Гэрлээ нэмэгдүүлнэ ээ.

  Тийн бусад хүмүүс намайг харж,

  Үлгэр дуурайл авна aа.

  Тэр нэг адислагдсан өдөр

  Тэр намайг °хайрлaна aа.

  “Чи сайн үйлчилжээ, хайрт үр минь”

  гэж хэлээд намайг тэвэрнэ ээ.

  °ир-хэд, бол-вуу, зал-бир-хад, хай-рал-наа

  Үг, ая: Мирла Гринвуд Таяне, (1907–1997)

  © 1952 Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. 1980 онд шинэчлэгджээ.

  Зөвшөөрлийг авсан. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэророн болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Matthew 16:27

  Matthew 19:13–15