Би зоригтой байна
  Footnotes

  85

  Би зоригтой байна

  Сэргэлэн цовоо

  Энэ хожмын үед Их Эзэнд

  Зоригтой үйлчлэгчид хэрэгтэй.

  Сургаалыг үргэлж сахин дагадаг

  Хайраар дүүрэн үйлчлэгчид хэрэгтэй.

  Би Tүүний үйлчлэгч байж,

  Гэрээгээ зоригтой сахина.

  Би зөв шударгын төлөө зогсч,

  Их Эзэний итгэлийг даана.

  Үг, ая: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– ) © 1981 IRI

  Alma 53:20–21