Дуу дуулах цаг
Би зоригтой байна
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

85

Би зоригтой байна

Сэргэлэн цовоо

Энэ хожмын үед Их Эзэнд

Зоригтой үйлчлэгчид хэрэгтэй.

Сургаалыг үргэлж сахин дагадаг

Хайраар дүүрэн үйлчлэгчид хэрэгтэй.

Би Tүүний үйлчлэгч байж,

Гэрээгээ зоригтой сахина.

Би зөв шударгын төлөө зогсч,

Их Эзэний итгэлийг даана.

Үг, ая: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– ) © 1981 IRI

Alma 53:20–21