Дуу дуулах цаг
Нэгэн удаа том цасан хүн байжээ
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

121

Нэгэн удаа том цасан хүн байжээ

Хөгжилтэй

Нэгэн удаа том цасан хүн байжээ.

Нэгэн удаа цасан хүн байжээ.

Наранд тэрээр хайлжээ, хайлжээ, хайлжээ.

Наранд хайлаад, жижигхэн болжээ.

Үгийн дагуу үйл хөдлөл хийж баяжуул.

Үг, ая: Мойсэлл Рэнстром, (1889–1956)

Tune Time-аас авчээ, © 1955, 1981 Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation). Зөвшөөрлийг авч ашиглажээ. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр орон болонсүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.