Үргэлж гэрэлт
  Footnotes

  96

  Үргэлж гэрэлт

  Баяртайгаар

  1. Итгэл, залбирлыг минь илтгэх

  гэрэл надаас °цацaрна.

  Энэхүү гэрэл жижигхэн ч гэсэн

  °Бурхaнаас өгсөн нар юм.

  [Chorus]

  Үргэлж гэрэлт, тодрон гэрэлтээч.

  Энэ бол бидний гэрэлтэх °өдөр өө.

  2. Гэрлээ битгий нуугаарай гэж

  Их Эзэн минь захисан.

  Намайг бусад хүмүүс хараад

  °Бурхaны гэрлийг олно.

  [Chorus]

  Үргэлж гэрэлт, тодрон гэрэлтээч.

  Энэ бол бидний гэрэлтэх °өдөр өө.

  °цац-рана, Бурх-наас, өд-рөө, Бурх-ны

  Үг, ая: Жозэф Баллантайн, (1868–1944)

  Matthew 5:14–16