Даруухан байхыг хичээнэ
  Footnotes

  13

  Даруухан байхыг хичээнэ

  Даруухнаар

  Би Их Эзэндээ хайртай.

  Тиймээс Түүний өргөөнд

  Даруухан байхыг хичээнэ.

  Тэгснээр би Түүнд ойр байна.

  Үг, ая: Вилма Бойли Банкэр, (1910–1992) © 1969 IRI