Дуу дуулах цаг
Хэрвээ сайхан амьдарч байвал
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

125

Хэрвээ сайхан амьдарч байвал

Аз жаргалтай

Хэрвээ сайхан амьдарч байвал алгаа таш. *(aлгаа таш)

Хэрвээ сайхан амьдарч байвал алгаа таш. (aлгаа таш)

Хэрвээ сайхан амьдарч байвал

бие бие рүүгээ инээмсэглэж

Хэрвээ сайхан амьдарч байвал алгаа таш. (aлгаа таш)

*Oрлуулах үгс:
гараа ингэ. (ингэ, ингэ)
өвдгөө цохь. (цохь, цохь)
дороо дэвс. (дэвс, дэвс)

Үг, ая: з.н.т.