Дуу дуулах цаг
Тэжээлийн тэвшинд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

26

Тэжээлийн тэвшинд

Бүүвэйлэн

1. Тэжээлийн тэвшнээс өөр унтах газаргүй,

Бяцхан Эзэн Есүс нүдээ аньж хэвтнэ.

°Тэнгэрийн одод бүгд Түүний дээрээс гийгүүлж,

Бяцхан Эзэн Есүс өвсөн дээр нойрсно.

[Chorus]

Унт даа, (Унт даа,) унт даа, (унт даа,)

унт даа, унт даа тэвшинд нойрсох Аврагч!

Унт даа, (Унт даа,) унт даа, (унт даа,)

унт даа, бүхний Эзэн.

2. Малын дуу чимээнээр хөөрхий хүү сэрсэн ч

Бяцхан Эзэн Есүс хүү уйлаагүй юм.

Хайрт Эзэн Есүс минь °тэнгэрээс намайг харж

Үүр цайтал өлгийний минь хажууд байгаач.

[Chorus]

Унт даа, (Унт даа,) унт даа, (унт даа,)

унт даа, унт даа тэвшинд нойрсох Аврагч!

Унт даа, (Унт даа,) унт даа, (унт даа,)

унт даа, бүхний Эзэн.

3. Хайрт Их Эзэн минь Та надтай хамт байгаач.

Та үүрд миний дэргэд байж намайг хайрлаач.

Ивээлээрээ энхрий үрсээ адислаач.

Тантай хамт тэнгэрт °амьдрaхад минь туслаач.

[Chorus]

Унт даа, (Унт даа,) унт даа, (унт даа,)

унт даа, унт даа тэвшинд нойрсох Аврагч!

Унт даа, (Унт даа,) унт даа, (унт даа,)

унт даа, бүхний Эзэн.

*Дахилтыг нэг эсвэл хоёр бүлгээрээ дуулж болно.

°Тэнг-рийн, тэнг-рээс, амь-дар-хад

Үг: з.н.т., ойролцоогоор 1883 он, Филадельфи

Ая: Чарльз Х. Габриэл, (1856–1932)

Luke 2:3–7

Luke 18:15–17