Дуу дуулах цаг
Үнэний төлөө зогс
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

81

Үнэний төлөө зогс

Цоглог

Бошиглогч маань бидэнд зааж байна.

Тэр ингэж хэлж байна: Үнэнч бай, Үнэнч бай.

Гадаа бас гэртээ, гэрэлтэйд, харанхуйд

үнэнч бай, үнэнч бай. Үнэний төлөө зогс.

Үг, ая: Жозэф Баллантайн, (1868–1944)

Deuteronomy 6:18

Alma 53:20–21