Үнэний төлөө зогс
  Footnotes

  81

  Үнэний төлөө зогс

  Цоглог

  Бошиглогч маань бидэнд зааж байна.

  Тэр ингэж хэлж байна: Үнэнч бай, Үнэнч бай.

  Гадаа бас гэртээ, гэрэлтэйд, харанхуйд

  үнэнч бай, үнэнч бай. Үнэний төлөө зогс.

  Үг, ая: Жозэф Баллантайн, (1868–1944)

  Deuteronomy 6:18

  Alma 53:20–21