Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа
  Footnotes

  15

  Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа

  Даруухнаар

  1. Тэнгэрлэг Эцэг минь та хүүхэд бидэнд

  Бүхнийг өгсөнд маш их °баярлaлаа.

  2. Тэр бидэнд хувцас, идэх хоол

  Нүд, чих, гар, хөл өгсөн юм.

  3. Аав, ээж, ах, эгч, бяцхан дүүг

  Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд өгсөн юм.

  4. Тэнгэрлэг Эцэг Tандаа хүүхэд бидэнд

  Бүхнийг өгсөнд маш их °баярлaлаа.

  °бая-рал-лаа

  Үг: Роберт Люис Стивинсон, (1850–1894)

  Ая: Франз Жозеф Хайдн, (1732–1809)

  Psalm 92:1

  1 Thessalonians 5:18