Дуу дуулах цаг
Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

15

Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа

Даруухнаар

1. Тэнгэрлэг Эцэг минь та хүүхэд бидэнд

Бүхнийг өгсөнд маш их °баярлaлаа.

2. Тэр бидэнд хувцас, идэх хоол

Нүд, чих, гар, хөл өгсөн юм.

3. Аав, ээж, ах, эгч, бяцхан дүүг

Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд өгсөн юм.

4. Тэнгэрлэг Эцэг Tандаа хүүхэд бидэнд

Бүхнийг өгсөнд маш их °баярлaлаа.

°бая-рал-лаа

Үг: Роберт Люис Стивинсон, (1850–1894)

Ая: Франз Жозеф Хайдн, (1732–1809)

Psalm 92:1

1 Thessalonians 5:18