Намайг баптисм хүртэхэд
  Footnotes

  53

  Намайг баптисм хүртэхэд

  Бодлогоширонгуй

  1. Би бороо орсны дараа солонго харах дуртай.

  Цэвэрхэн болсон газар дэлхийн сайхныг биширдэг.

  [Chorus]

  Би борооны дараах агаар шиг цэвэр баймаар байна.

  Би Бурхантай °амьдрaхын тулд чадах бүхнээ хийнэ ээ.

  2. Намайг баптисм °хүртэхэд нүгэл минь арилна.

  Би буруу бүхнээс хол байж үргэлж зөвийг хийх болно.

  [Chorus]

  Би борооны дараах агаар шиг цэвэр баймаар байна.

  Би Бурхантай °амьдрaхын тулд чадах бүхнээ хийнэ ээ.

  °амь-дар-хын, хүрт-хэд

  Үг: Нита Дэлэ Милнэр, (1952–2004) © 1989 IRI

  Ая: Нита Дэлэ Милнэр, (1952–2004) © 1989 IRI

  Genesis 9:8–17

  Acts 2:38