Дуу дуулах цаг
Намайг баптисм хүртэхэд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

53

Намайг баптисм хүртэхэд

Бодлогоширонгуй

1. Би бороо орсны дараа солонго харах дуртай.

Цэвэрхэн болсон газар дэлхийн сайхныг биширдэг.

[Chorus]

Би борооны дараах агаар шиг цэвэр баймаар байна.

Би Бурхантай °амьдрaхын тулд чадах бүхнээ хийнэ ээ.

2. Намайг баптисм °хүртэхэд нүгэл минь арилна.

Би буруу бүхнээс хол байж үргэлж зөвийг хийх болно.

[Chorus]

Би борооны дараах агаар шиг цэвэр баймаар байна.

Би Бурхантай °амьдрaхын тулд чадах бүхнээ хийнэ ээ.

°амь-дар-хын, хүрт-хэд

Үг: Нита Дэлэ Милнэр, (1952–2004) © 1989 IRI

Ая: Нита Дэлэ Милнэр, (1952–2004) © 1989 IRI

Genesis 9:8–17

Acts 2:38