Дуу дуулах цаг
Аав минь
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

111

Аав минь

Цовоо сэргэлэн

Аав бол миний дотны найз юм.

Аавдаа би байнга тусалдаг.

Бүх талаараа түүн шиг

°болохыг үргэлж би хүсдэг юм.

Бүх зүйл дээр °шудaрга байхыг

Надад аав минь зааж билээ.

Аавдаа би их °баярлaдаг шүү.

Надад аав хайртайг мэднэ.

°бол-хыг, шуд-рага, бая-рал-даг

Үг, ая: Кэрол Графф Ганн, (1929–2016) © 1957 IRI

1 Nephi 1:1

Proverbs 4:1