Аав минь
  Footnotes

  111

  Аав минь

  Цовоо сэргэлэн

  Аав бол миний дотны найз юм.

  Аавдаа би байнга тусалдаг.

  Бүх талаараа түүн шиг

  °болохыг үргэлж би хүсдэг юм.

  Бүх зүйл дээр °шудaрга байхыг

  Надад аав минь зааж билээ.

  Аавдаа би их °баярлaдаг шүү.

  Надад аав хайртайг мэднэ.

  °бол-хыг, шуд-рага, бая-рал-даг

  Үг, ая: Кэрол Графф Ганн, (1929–2016) © 1957 IRI

  1 Nephi 1:1

  Proverbs 4:1