Дуу дуулах цаг
Гар тэрэгтнүүдийн дуу
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

136

Гар тэрэгтнүүдийн дуу

Хөгжилтэй

Бүх анхдагчид баруун зүг рүү

зоригтойгоор замдаа гарлаа.

Тэд гар тэргээ хамтдаа түрэн

өдөржин ийнхүү дуулсан юм:

Нэг нь түлхээд, нөгөө нь татаад,

хамтдаа бүгдээрээ алхацгаая.

Бид хөгжилтэйгөөр урагшлан явж,

хүрэх газраа очих болно.

Дискант сонгож болно
Түлхээд, татаад
Хамтдаа алхацгаая.
Хөгжилтэйгөөр
хүрэх газраа очих болно.

Үг: Эх текстийг Жон Даниэл Томпсон Маккалистэр (1827–1910). Шинэ хувилбарыг Люсил Кардон Рийдинг, (1909–1982) © 1969 IRI

Ая: Жон Даниэл Томпсон Маккалистэр (1827–1910) Найруулга © 1989 IRI