Над шиг ийм бяцхан хүүхэд
  Footnotes

  14

  Над шиг ийм бяцхан хүүхэд

  Талархалтайгаар

  1. Над шиг ийм бяцхан хүүхэд Талархснаа үзүүлж °чадaхуу?

  Тиймээ, чадна! Үнэнч байж, аливаа бүхнийг сайн хийснээр

  Талархаж байгаагаа бид Бурхандаа харуулдаг шүү.

  [Chorus]

  Талархаж байна бид. Талархаж байна бид.

  Тандаа маш их талархаж байна.

  2. Модонд ургаж буй жимсэнд, жиргэж байгаа шувуудад,

  Нарны гэрэл °цацрaхад, өдөр шөнө ээлжилж байдагт,

  Аз жаргал, үнэний төлөө бяцхан хүүхдүүд °баярлaдаг.

  [Chorus]

  Талархаж байна бид. Талархаж байна бид.

  Тандаа маш их талархаж байна.

  °чад-хуу, ца-цар-хад, бая-рал-даг

  Үг: Mэри M.Дож, (ойролцоогоор 1831–1905)

  Ая: В.K.Бассфорд, (1839–1902)

  Doctrine and Covenants 59:7

  1 Thessalonians 2:13

  Psalm 100:4