Есүс над шиг хүүхэд байв
  Footnotes

  34

  Есүс над шиг хүүхэд байв

  Намуухнаар

  1. —Есүс над шиг хүүхэд байв.

  Тэр жаахан хүү байсан.

  Тэр эелдэг найрсаг дуулгавартай,

  Цэвэр ариун хүү байсан.

  [Chorus]

  Тиймээс, бүгдээрээ,

  Түүн шиг байцгаая!

  Есүс шиг байхыг хичээцгээе

  2. Тэр яг л бидэнтэй адил

  °Тоглoдог байсан юм.

  Гэвч тэр тоглохдоо ер °уурлaдаггүй.

  Бусдад сайхан ханддаг байв.

  [Chorus]

  Тиймээс, бүгдээрээ,

  Түүн шиг байцгаая!

  Есүс шиг байхыг хичээцгээе

  °То-гол-дог, уу-ралд-гүй

  Үг: Жэймс Р.Мурри, (1841–1905)

  Ая: Жозэф Баллантайн, (1868–1944)

  Luke 2:40