Дуу дуулах цаг
Есүс над шиг хүүхэд байв
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

34

Есүс над шиг хүүхэд байв

Намуухнаар

1. —Есүс над шиг хүүхэд байв.

Тэр жаахан хүү байсан.

Тэр эелдэг найрсаг дуулгавартай,

Цэвэр ариун хүү байсан.

[Chorus]

Тиймээс, бүгдээрээ,

Түүн шиг байцгаая!

Есүс шиг байхыг хичээцгээе

2. Тэр яг л бидэнтэй адил

°Тоглoдог байсан юм.

Гэвч тэр тоглохдоо ер °уурлaдаггүй.

Бусдад сайхан ханддаг байв.

[Chorus]

Тиймээс, бүгдээрээ,

Түүн шиг байцгаая!

Есүс шиг байхыг хичээцгээе

°То-гол-дог, уу-ралд-гүй

Үг: Жэймс Р.Мурри, (1841–1905)

Ая: Жозэф Баллантайн, (1868–1944)

Luke 2:40