Дуу дуулах цаг
Сайхан дэлхий
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

123

Сайхан дэлхий

Даруухнаар

1. Их Эзэн ийм сайхан дэлхийг бүтээсэн.

Энд амьдарч буйдаа би маш их °баярлaдаг.

2. Нарны туяа, цэцэгс, оддод би дуртай.

Гэр орон, гэр бүлийнхэндээ би хайртай.

°бая-рал-даг

Үг, ая: Мойсэлл Рэнстром, (1889–1956). Hайруулга © 1989 IRI

Genesis 1