Дуу дуулах цаг
Өө, бяцхан үр минь
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

30

Өө, бяцхан үр минь

Намуухнаар

1. Өө, бяцхан үр минь, чамд үлгэр ярьж өгье.

Алс хол далай °тэнгэсийн цаана нэгэн газар

Бяцхан Эзэн Есүс дэлхийд мэндэлжээ.

Тэр чамтай минь адил жаахан хүү байсан.

[Chorus]

Бүүвэй, хайрт хүү минь, бүүвэй, бүүвэй.

Хөөрхөн үр минь тайван нойрс доо, бүүвэй.

Бүүвэй, хайрт хүү минь, бүүвэй, бүүвэй.

Есүс чамайг минь хамгаалах болно.

2. Тэнгэр эл чүүд хурцаар тод гэрэлтэн байж

Энэ гайхалтай түүхийг хүмүүст ярьсан юм.

Шөнийн оддын дундаас нэгэн од тодорч,

Бяцхан хүүгийн байгаа газрыг заасан юм.

[Chorus]

Бүүвэй, хайрт хүү минь, бүүвэй, бүүвэй.

Хөөрхөн үр минь тайван нойрс доо, бүүвэй.

Бүүвэй, хайрт хүү минь, бүүвэй, бүүвэй.

Есүс чамайг минь хамгаалах болно.

3. Тэнгэр элчийн хэлснээр хоньчид хүүг олжээ.

Энхрий жаахан түүнд нойрсох ор байсангүй.

Тийнхүү малын тэвш түүний өлгий болжээ.

Бяцхан Эзэн Есүс өвсөн дээр нойрсно.

[Chorus]

Бүүвэй, хайрт хүү минь, бүүвэй, бүүвэй.

Хөөрхөн үр минь тайван нойрс доо, бүүвэй.

Бүүвэй, хайрт хүү минь, бүүвэй, бүүвэй.

Есүс чамайг минь хамгаалах болно.

Бадгийг остинатогоор дуулж болно.
Өө, бяцхан үр минь, бүүвэй (гэх мэт.)

°тэнг-cийн

Үг, ая: Жозэф Баллантайн, (1868–1944)

Oстинато: Патришиа Х.Нийлсон, (1936–2009) © 1989 IRI

Luke 2:7–16

Matthew 2:1–2