Дуу дуулах цаг
Номлогчийн ажилд дуудаасай
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

91

Номлогчийн ажилд дуудаасай

Шийдэмгий

1. Тэд нар намайг өсөж том °болoхоор

Номлогчийн ажилд дуудаасай.

Тэр үед би номлог чидтoй адил

Зааж, номлож, бас °ажиллaхад бэлэн болох юм.

2. Үнэнийг °мэдэхийг хүсэх хүмүүст би

Таны сургаалыг хуваалцна.

Залуу насандаа Их Эзэндээ

Үйлчилж мөн туслах сайн номлогч °болoхыг хүснэ.

°бол-хоор, а-жил-хад, мэд-хийг, бол-хыг

Хөгжмийг хос болон тоглож болно. Аяыг октавт тоглож, бессийг хуваан хоёр гараар тоглож болно.

Үг, ая: Ньюл Кэй Браун, (1932– ) © 1969 IRI

Doctrine and Covenants 133:8, 37