Номлогчийн ажилд дуудаасай
  Footnotes

  91

  Номлогчийн ажилд дуудаасай

  Шийдэмгий

  1. Тэд нар намайг өсөж том °болoхоор

  Номлогчийн ажилд дуудаасай.

  Тэр үед би номлог чидтoй адил

  Зааж, номлож, бас °ажиллaхад бэлэн болох юм.

  2. Үнэнийг °мэдэхийг хүсэх хүмүүст би

  Таны сургаалыг хуваалцна.

  Залуу насандаа Их Эзэндээ

  Үйлчилж мөн туслах сайн номлогч °болoхыг хүснэ.

  °бол-хоор, а-жил-хад, мэд-хийг, бол-хыг

  Хөгжмийг хос болон тоглож болно. Аяыг октавт тоглож, бессийг хуваан хоёр гараар тоглож болно.

  Үг, ая: Ньюл Кэй Браун, (1932– ) © 1969 IRI

  Doctrine and Covenants 133:8, 37