Дуу дуулах цаг
Есүсийн мэндэлсэн өдөр
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

144

Есүсийн мэндэлсэн өдөр

Бодлогошронгуй

1. Малын хашаа, °амгалан шөнийг

Чи төсөөлөн бодоод үз дээ.

Гялалзах од, тэнгэр элчийг

Чи харж чадаж байна уу?

[Chorus]

Бяцхан хүү Есүсийг төсөөлж бод.

Мөн Түүний хэлсэн үгсийг бод.

Аврагч Христийн мэндэлсэн өдрийн

баярыг төсөөлөн бодоорой.

2. Сайхан сэтгэлт Иосефыг төсөөл.

Үзэсгэлэнт ээж Мариaг төсөөл.

Тэднийг тойрон суух хоньчдыг чи

Төсөөлөн харж байна уу?

[Chorus]

Бяцхан хүү Есүсийг төсөөлж бод.

Мөн Түүний хэлсэн үгсийг бод.

Аврагч Христийн мэндэлсэн өдрийн

баярыг төсөөлөн бодоорой.

°а-маг-лан

Үг, ая: Патришиа К.Грахам, (1940– ) © 1983 IRI

Luke 2:4–16

Matthew 2:1–2