Дуу дуулах цаг
Хүүхдийн ангийн өнгөнүүд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

131

Хүүхдийн ангийн өнгөнүүд

Баяртайгаар

Улаан, шар, цэнхэр бол Хүүхдийн aнгийн

гол өнгөнүүд билээ.

Өнгөнүүд бүгд өөрийн гэсэн утгатай.

°бэлгэ тэмдэг билээ:

Улаан өнгө бол зөвийг хийхэд урьдаг.

Шар бол бидний үргэлж хийдэг үйлчлэл.

Цэнхэр бол үйлс, бодлын үнэнч байдал.

Үүнд итгэснээр бид жаргалтай байдаг.

°бэ-лэг

Үг, ая: Марзэлла Мангум, (1914–2003). Найруулга © 1989 IRI

(Зориг) Deuteronomy 31:6

(Үйлчлэл) Mosiah 2:17

(Үнэнч байдал) Ephesians 4:25