Ээж тандаа хайртай шүү, хайртай би
  Footnotes

  107

  Ээж тандаа хайртай шүү, хайртай би

  Намуухнаар

  1. Ээж* тандаа хайртай шүү, хайртай би.

  Тэнгэрлэг Эцэг намайг танд өгсөн.

  Ээждээ ойр байж үгийг тань сонсдог би.

  Энхрийхэн дуу тань хайрыг мэдрүүлнэ.

  2. Ээж* тандаа хайртай шүү, хайртай би.

  Ээждээ би хайртай тул тусалж байна aа.

  Ээж тандаа санаа тавихыг хүсдэг би.

  Ээж минь та үргэлж аз жаргалтай бай.

  Ээж тандаа хайртай шүү, хайртай шүү би.

  *орлуулах үг: аав нь

  Үг, ая: Лорин Ф.Вилрайт, (1909–1987)

  © 1969 by Lorin F. Wheelwright. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэророн болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.