Дуу дуулах цаг
Хөгжилтэй
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

129b

Хөгжилтэй

Хөгжилтэй

Аялан дуулах* хөгжилтэй,

Хөгжилтэй, их хөгжилтэй!

Аялан дуулах хөгжилтэй,

Хөгжилтэй, хөгжилтэй!

*Хүүхдүүд өөр хөгжилтэй зүйлүүдийг бодож олж болно. Жишээ нь:
Хамтдаа тоглох
Номоо унших
Дугуй унах
Гэр цэвэрлэх
Бүжиг бүжих
Зураг зурах
Найздаа туслах
Бөмбөр тоглох

Үгийн дагуу үйл хөдлөл хийж баяжуул.

Үг: Рэбэка Стивэнс

Ая: Сисилия Жонс

© 1963 by D. C. Heath and Company. Зөвшөөрлөөр дахин хэвлэсэн. Энэ дууг ашиголох зорилгоор бус зөвхөн гэр орон болонсүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.