Дуу дуулах цаг
Толгой, мөр, өвдөг, хөл
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

129a

Толгой, мөр, өвдөг, хөл

Хөгжилтэй

Толгой, мөр, өвдөг, хөл, өвдөг, хөл, өвдөг, хөл,

Толгой, мөр, өвдөг, хөл, нүд, чих, хамар, ам.

Дуулахдаа толгой, мөр, өвдөг, хөлөө заагаарай. Эсвэл удаанаар дуулж, толгойгоо дохих, мөрөө хавчих, өвдгөө нугалах, өлмий дээрээ зогсох гэх мэт хөдөлгөөнүүдийг хийж болно.

Үг, ая: з.н.т.