Дуу дуулах цаг
Есүс намайг нарны туяа шиг байгаасай гэдэг
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

38

Есүс намайг нарны туяа шиг байгаасай гэдэг

Баяртайгаар

1. Есүс намайг нарны туяа

шиг байгаасай гэдэг.

Гэртээ, сургуульдаа, хаана ч байсан

Түүн шиг байхыг хичээнэ.

[Chorus]

Есүс намайг нарны

туяа шиг байгаасай гэдэг.

Би Түүний төлөө нарны

туяа шиг байх болно.

2. Есүс намайг хайраар дүүрэн

сайн байгаасай гэдэг.

Элэгсэг найрсаг байвал би

Түүний сайн хүүхэд байна.

[Chorus]

Есүс намайг нарны

туяа шиг байгаасай гэдэг.

Би Түүний төлөө нарны

туяа шиг байх болно.

Үг: Нэлли Taлбот

Ая: Эдвин О.Эксел, (1851–1921)

Matthew 5:16