Одод гялалзаж байв
  Footnotes

  24

  Одод гялалзаж байв

  Намуухнаар

  1. Од гялалзан, хоньчид °зүүдэлнэ.

  Шөнө харанхуй, хүйтэн байв.

  Тэнгэр элчүүд түүх өгүүлснийг

  Хоньчид толгод дээр сонсжээ.

  Ямар гоё вэ! Үүнийг сонсооч!

  Христийн мэндлэх өдөр ирлээ!

  Сонсооч! Түүнийг сонсоцгоо!

  2. Христийн °мэндлэхэд гийсэн од

  Ойрхон, тод харагдаж байна.

  Алс тэртээх тэр цөл дундуур од

  °мэргэдийг удирдаж байна.

  Од гялалзан хурц гэрэлтэн,

  Үргэлж бидний замыг заадаг

  Энэ бол онцгой нэгэн од!

  °зүүд-лэнэ, мэн-дэл-хэд, мэ-рэг-дийг

  Үг: Нэнси Бөрд Tөрнер, (1880–1971)

  Ая: Польш дуу; Дарвин Вулфорд, (1936– )

  © 1930 оны үгийг Presbyterian Board of Christian Education1958 онд, Hymns for Primary Worship-өөс шинэчилжээ. Westminster/John Knox Press хэвлэлийн газрын зөвшөөрлийнашиглажээ. © 1989 онд IRI найруулсан байна. ЭНЭ МАТЕРИАЛЫГ ХУУЛБАРЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.

  Luke 2:8–14

  Matthew 2:1–2