Дуу дуулах цаг
Одод гялалзаж байв
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

24

Одод гялалзаж байв

Намуухнаар

1. Од гялалзан, хоньчид °зүүдэлнэ.

Шөнө харанхуй, хүйтэн байв.

Тэнгэр элчүүд түүх өгүүлснийг

Хоньчид толгод дээр сонсжээ.

Ямар гоё вэ! Үүнийг сонсооч!

Христийн мэндлэх өдөр ирлээ!

Сонсооч! Түүнийг сонсоцгоо!

2. Христийн °мэндлэхэд гийсэн од

Ойрхон, тод харагдаж байна.

Алс тэртээх тэр цөл дундуур од

°мэргэдийг удирдаж байна.

Од гялалзан хурц гэрэлтэн,

Үргэлж бидний замыг заадаг

Энэ бол онцгой нэгэн од!

°зүүд-лэнэ, мэн-дэл-хэд, мэ-рэг-дийг

Үг: Нэнси Бөрд Tөрнер, (1880–1971)

Ая: Польш дуу; Дарвин Вулфорд, (1936– )

© 1930 оны үгийг Presbyterian Board of Christian Education1958 онд, Hymns for Primary Worship-өөс шинэчилжээ. Westminster/John Knox Press хэвлэлийн газрын зөвшөөрлийнашиглажээ. © 1989 онд IRI найруулсан байна. ЭНЭ МАТЕРИАЛЫГ ХУУЛБАРЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.

Luke 2:8–14

Matthew 2:1–2