Дуу дуулах цаг
Мариагийн бүүвэйн дуу
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

28

Мариагийн бүүвэйн дуу

Чин сэтгэлээсээ

1. Бүүвэй, бүүвэй миний бяцхан үр.

Бүүвэй, миний хайрт хүү

Миний хүү агуу ихийг бүтээхээр төрлөө.

Ээж нь чамтай байнга хамт байна.

Иосеф аав чинь чамтай хамт байхад

Тэнгэрт од гаран гэрэлтлээ.

[Chorus]

Бүүвэй, бүүвэй, миний бяцхан үр.

Бүүвэй, миний хайрт хүү.

2. Бурхан Эцэг чинь бүхний Xаан шүү.

Чи ч бас Хаан болох юм.

Миний хүү чи минь нэг өдөр өсч том болоод

Бусдыг адислах болно.

Амар °амгaлан хайрын төлөө

Чамайг минь бүгд магтан дуулна.

[Chorus]

Бүүвэй, бүүвэй, миний бяцхан үр.

Бүүвэй, миний хайрт хүү.

Дискантаар
Иосеф аав чинь чамтай хамт байхад
Тэнгэрт од гэрэлтнэ.
Бүүвэй, бүүвэй, миний бяцхан үр.
Бүүвэй, миний хайрт хүү.

Дискантаар
Амар °амгaлан, хайрын төлөө
Төрснийг тань бүгд магтна.
Бүүвэй, бүүвэй, миний бяцхан үр.
Бүүвэй, миний хайрт хүү.

°ам-аг-лан

Үг: Жан Андэрвүд Пинбороу, (1954– ) © 1989 IRI

Ая: Герман ардын дууны аялгуу; Дарвин Вулфорд, (1936– ) © 1989 онд IRI найруулсан.

Isaiah 9:6

Luke 2:7–19

Matthew 2:1–2