Гэр бүлийнхээ түүхийг би хөтөлдөг
  Footnotes

  100

  Гэр бүлийнхээ түүхийг би хөтөлдөг

  Хөгжилтэйгөөр

  1. Гэр бүлийнхээ түүхийг би хөтөлдөг.

  Энэ миний түүх билээ.

  Үүнийг хийхдээ би хайрыг мэдэрдэг.

  Тиймээс би хийх дуртай.

  Өвөг дээдсийнхээ түүхээс суралцаад

  Би тэмдэглэн авдаг.

  Хайртай тэднийхээ нэрсийг

  Удмын бичигт оруулдаг.

  2. Гэр бүл, нас барсан өвөг дээдэстэй

  Би мөнхөд холбогдоно.

  Нэгэн цагт тэдэнтэйгээ би уулзна aа.

  Тийм ээ, уулзах болно.

  “Бид нэг гэр бүл” гэж тэд надад °хэлхэдэ

  Ямар сайхан байх бол.

  Би та нартай, тэд бүгд надтай

  Үүрд мөнхөд байх болно.

  °хэл-хэд

  Үг, ая: Жийн П.Лолэр, (1924–2013) © 1982 онд IRI хянан засварласан.

  Moses 6:5–8

  Abraham 1:31