Дуу дуулах цаг
Бороо сайхан орж байна
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

117

Бороо сайхан орж байна

Зөөлнөөр

Эргэн тойрон газар бүрд,

Бороо сайхан орж байна.*

Хамар, толгой, хөлөн дээр

Бороо сайхан орж байна.

*Орлуулах үгс:
Алтан наран ээж байна
Шаргал навчис бууж байна
Цасан ширхэг бууж байна

Үг, ая: Мойсэлл Рэнстром, (1889–1956)

Үг, аяыг Merrily We Sing-аас авав, © 1948, 1975 by Pioneer Music Press, Inc. (Jackman MusicCorporation). Зөвшөөрлийг авч ашиглажээ. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэророн болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.