Дуу дуулах цаг
Гоё цэцэгтэй нугаар би зугаалах дуртай
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

109

Гоё цэцэгтэй нугаар би зугаалах дуртай

Бодлогошронгуй

1. Гоё цэцэгcтэй нугаар би зугаалах дуртай.

Тэндээс тэвэр дүүрэн гоё цэцэг түүдэг.

Өнгө өнгийн сайхан цэцэгс тэр нугаар дүүрэн.

Энэ цэцэгс над ээжийг минь санагдуулдаг.

2. Танд өгдөг цэцэг бүр миний хайр шүү, ээж ээ.

Энэ цэцэгс танд аз жаргалыг бэлэглэг.

Цэцгийг хайрлаж, энэ сайхан нугаар °зугаалaхыг

Ээж танаасаа сурсандаа би °баярлaдаг.

°зу-гаал-хыг, бая-рал-даг

Үг: Пилис Лач, (1937–1995) © 1969 IRI

Ая: Жийн П.Лолэр, (1924–2013) © 1969 IRI