Дуу дуулах цаг
Сайн уу
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

130

Сайн уу

Сэргэлэн цовоо

Сайн уу! (Сайн уу!)* Сайн уу! (сайн уу!)

Чи тавтай °морилнo уу. (сайн уу!)

Сайн уу! (Сайн уу!) Сайн уу! (Сайн уу!)

Чамайг ирсэнд °баярлaлаа.

Бидэнтэй хамт хүүхдийн ангид ирж Бидний сайн найз °болoхоор ирсэнд °баярлaлаа.

Сайн уу (Cайн уу!) сайн уу! (сайн уу!)

Чи тавтай °морилнo уу.

°мо-рил-нуу, баяр-лаа, бол-хоор, бая-рал-лаа

*Хэсэг хүүхдүүдийг сонгож, хаалтанд байгаа “сайн уу”-г дуулуул.

Үг, ая: Маурина Бэнсон Озмэнт, (1932–2015) © 1968 IRI