Дуу дуулах цаг
Бие биенээ хайрлаач
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

74

Бие биенээ хайрлаач

Намуухнаар

(Облигато сонгож болно)

Миний нэг адил

Бие биенээ хайрлаач.

Энэ шинэ тушаалаар

Бие биенээ хайрлаач

Та нар бие биенээ

хайрлаж чадвал хүмүүс

Та нарыг миний

шавь гэх болно.

Үг: Лаусин Кларк Фокс, (1914–2002)

Ая: Лаусин Кларк Фокс, (1914–2002); найруулан: Мари Боргисон Брэй, (1925–1998)

© 1961, 1989 IRI. Мөн облигатог найруулжээ © 1978 IRI.

John 13:34–35

1 John 4:11