Бие биенээ хайрлаач
  Footnotes

  74

  Бие биенээ хайрлаач

  Намуухнаар

  (Облигато сонгож болно)

  Миний нэг адил

  Бие биенээ хайрлаач.

  Энэ шинэ тушаалаар

  Бие биенээ хайрлаач

  Та нар бие биенээ

  хайрлаж чадвал хүмүүс

  Та нарыг миний

  шавь гэх болно.

  Үг: Лаусин Кларк Фокс, (1914–2002)

  Ая: Лаусин Кларк Фокс, (1914–2002); найруулан: Мари Боргисон Брэй, (1925–1998)

  © 1961, 1989 IRI. Мөн облигатог найруулжээ © 1978 IRI.

  John 13:34–35

  1 John 4:11