Дуу дуулах цаг
Хорвоо дэлхий маш гайхалтай
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

122

Хорвоо дэлхий маш гайхалтай

Баяртайгаар

1. Хорвоо дэлхий маш гайхалтай сайхан гэж би боддог.

Шувууд, цэцэгс, зөгийнүүд бүгд надад гоё санагддаг.

[Chorus]

Аз жаргал хайрын энэ гоё дууг

Би үргэлж дуулж явна aа.

Хайрт Тэнгэрлэг Эцэг Тандаа

Талархан дуулж явъя аа.

2. Хорвоо дэлхий маш гайхалтай сайхан гэж би боддог.

Хайрт эцэг эх мөн багш нар минь намайг их °хайрлaдаг.

[Chorus]

Аз жаргал хайрын энэ гоё дууг

Би үргэлж дуулж явна aа.

Хайрт Тэнгэрлэг Эцэг Тандаа

Талархан дуулж явъя аа.

°хай-рал-даг

Үг: Анна Жонсон, (1892–1979) © 1962 IRI

Ая: Алэксандр Шрэйнэр, (1901–1987) © 1962 IRI

Psalm 100:1–2