Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач
  Footnotes

  70

  Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач

  Залбиралтайгаар

  Лимбэ эсвэл хийл хөгжмөөр облигатог (3-р бадгийг)

  1. (Хүүхэд) Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач.

  Эцэгтээ °залбирaхыг надад заагаач.

  Зөв зүйлийг яаж °мэдэхийг надад заагаач.

  Хайрын гэрэлд нь намайг байлгаач.

  2. (Эцэг эх) Бяцхан үр минь над руу хүрээд ирээч

  Түүний тушаалуудыг хамтдаа суръя.

  Түүний дэргэд дахин цуг амьдаръя.

  Үргэлж гэрэлд нь байгаарай чи.

  3. (Хамтдаа) Тэнгэрлэг Эцэг минь танд талархъя.

  Замыг заах °зөвлөгөөнд тань талархъя.

  Талархан бид таныг магтан дуулъя.

  Тийн бид баяр хөөртэй гэрэлд алхна aа.

  °зал-бир-хыг, мэд-хийг, зө-вөл-гөөнд

  Үг, ая: Клара В.Макмастэр, (1904–1997) © 1958 IRI

  Облигатог: Дарвин Вулфорд, (1936– ) © 1989 IRI

  Isaiah 2:5

  Ephesians 5:8