Дуу дуулах цаг
Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө (Ээлжлэн давтах)
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

18a

Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө

Ээлжлэн давтах

Талархалтайгаар

① Их Эзэн минь,

② эрүүл мэнд, Хүч

③ чадал өгсөнд

④ °баярлалаа.

°баярал-лаа

Энэ дууг хүүхдүүдийг баг болгон хувааж, баг бүрийг дугаар бүрээс нь эхэлж дуулуул. Хөгжимтэй бас хөгжимгүй дуулж болно.

Үг, ая: з.н.т.

Doctrine and Covenants 136:28