Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө (Ээлжлэн давтах)
  Footnotes

  18a

  Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө

  Ээлжлэн давтах

  Талархалтайгаар

  ① Их Эзэн минь,

  ② эрүүл мэнд, Хүч

  ③ чадал өгсөнд

  ④ °баярлалаа.

  °баярал-лаа

  Энэ дууг хүүхдүүдийг баг болгон хувааж, баг бүрийг дугаар бүрээс нь эхэлж дуулуул. Хөгжимтэй бас хөгжимгүй дуулж болно.

  Үг, ая: з.н.т.

  Doctrine and Covenants 136:28