Эгэл нэгэн малын хашаанд
  Footnotes

  25

  Эгэл нэгэн малын хашаанд

  Намуухнаар

  1. Эгэл нэгэн малын хашаанд

  Хонь, үхэр тайван хэвтнэ.

  Ялдамхан ээж нь энхрий үрээ

  Өвстэй тэвшинд хэвтүүлжээ.

  Maриa бол Түүний ээж юм.

  Энхрийхэн хүү нь Есүс юм.

  2. Тэнгэр дэх гэрээсээ Бурхан

  Энэ хөөрхөн Хүүг илгээжээ.

  Бие биенээ °хайрлaж, °туслaхыг

  Заахаар Tэр энэ дэлхийд ирсэн.

  Христийн мэндэлсэн тэр шөнө

  Эл чүүд баярлан дуулжээ.

  °хай-ралж, ту-сал-хыг

  Үг, ая: Пэтти Смит Хийл, (1868–1946), Милдрэд Хийл

  Luke 2:7, 12–14