Дуу дуулах цаг
Эгэл нэгэн малын хашаанд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

25

Эгэл нэгэн малын хашаанд

Намуухнаар

1. Эгэл нэгэн малын хашаанд

Хонь, үхэр тайван хэвтнэ.

Ялдамхан ээж нь энхрий үрээ

Өвстэй тэвшинд хэвтүүлжээ.

Maриa бол Түүний ээж юм.

Энхрийхэн хүү нь Есүс юм.

2. Тэнгэр дэх гэрээсээ Бурхан

Энэ хөөрхөн Хүүг илгээжээ.

Бие биенээ °хайрлaж, °туслaхыг

Заахаар Tэр энэ дэлхийд ирсэн.

Христийн мэндэлсэн тэр шөнө

Эл чүүд баярлан дуулжээ.

°хай-ралж, ту-сал-хыг

Үг, ая: Пэтти Смит Хийл, (1868–1946), Милдрэд Хийл

Luke 2:7, 12–14