Дуу дуулах цаг
Иосеф Бетлехем рүү явахдаа
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

22

Иосеф Бетлехем рүү явахдаа

Бодлогошронгуй

1. Иосеф °Бетлeхем рүү явахдаа хийж байсан ажлаа дуусч

°Багжаа хурааж, хогоо °цэвэрлэж, хаалгаа цоожилсон байх.

Тэр жижиг саванд талх бяслаг хийж авч явахаар бэлдсэн.

Илжгээ хөтөлж, Мaриaг дагуулж явсан гэж би сонссон.

2. Дэн буудал хүнтэй, дүүрэн °болoхоор даруухан Иосеф

Мариагийн ариун хүүхдийг хамгаалахдаа сүрдсэн байх.

Хүйтэн шөнийн турш өлгийтэй хүүг илэн дулаацуулж

Тийн Есүс Иосефын гарын хүчийг мэдэрсэн байх

3. Тэвшин орны хажууханд тэрээр дэнлүүгээ асаан

Тэрхүү ариун шөнө бяцхан Есүсийг тэврэн байжээ.

°Бетл-хем, багж-аа, цэв-рэлж, бол-хоор

Үг: Бэссие Соондэрс Спэнсэр, (1898–1989) © 1960 IRI

Ая: И. Рид Пэйн, (1930–2009) © 1977 IRI

Luke 2:1–7