Дуу дуулах цаг
Газар дээр унасан үрнүүд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

119

Газар дээр унасан үрнүүд

Энгийнээр

1. Газар дээр унасан үрнүүд

°Сэргэлээ, °cэргэлээ.

“Одоо сэрээд, ургаарай”

Гэж нар дуудаж байна.

2. Газарт эгнэн нэг нэгээр

Бяцхан үр, бяцхан үр.

Нар өөд харан суниагаад,

ургаж эхэллээ.

°Cэ-рэг-лээ

Үгийн дагуу үйл хөдлөл хийж баяжуул.

Үг, ая: Мойсэлл Рэнстром, (1889–1956)

Үг, ая © 1958, 1986 by Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation).Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр оронболон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.