Газар дээр унасан үрнүүд
  Footnotes

  119

  Газар дээр унасан үрнүүд

  Энгийнээр

  1. Газар дээр унасан үрнүүд

  °Сэргэлээ, °cэргэлээ.

  “Одоо сэрээд, ургаарай”

  Гэж нар дуудаж байна.

  2. Газарт эгнэн нэг нэгээр

  Бяцхан үр, бяцхан үр.

  Нар өөд харан суниагаад,

  ургаж эхэллээ.

  °Cэ-рэг-лээ

  Үгийн дагуу үйл хөдлөл хийж баяжуул.

  Үг, ая: Мойсэлл Рэнстром, (1889–1956)

  Үг, ая © 1958, 1986 by Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation).Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр оронболон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.